Stephan Keppel

“Mijn fotografische werken zijn altijd gebaseerd op de randverschijnselen van de architectuur, de buitenwijk en het interieur. Sinds enige tijd onderzoek ik afval. Dit zijn diepzinnig verrijkende werelden die zich aan mij openbaren, naarmate ik ze meer aandacht geef en registreer. Dit registreren doe ik door middel van fotografie. Het vastleggen zie ik ook als mijn taak als beeldend kunstenaar. Het blootleggen van een innerlijke structuur, een logica, een pad. Een idee verfijnen dat het zo perfect is dat het niet minder kan zijn dan wat het is. Ik sta open voor elke uiterlijke verschijningsvorm; delen uit mijn spaanplaatarchief druk ik af op goudpapier zodat ze handelen over vergulding en verering. Afbeeldingen van afgedankte printers, scanners en lampen druk ik af op koel blauw papier zodat de drager een relatie aangaat met onderwerpen als tl-licht en scannen. Dit is altijd een uiterst afgewogen keuze. Deze onconventionele manier van afdrukken en vooral de handmatigheid van grafische drukexperimenten krijgt een steeds belangrijker rol binnen mijn werk. Hierbij maak ik tevens gebruik van de afgedankte printers zélf (inclusief haar gebreken), dito drukwerk en papier. Dit tekent mijn voorkeur voor eenvoudig materiaalgebruik, eenvoudige camera’s en kopieermachines in de supermarkt evenals de laserprinter voor kantoorgebruik. Deze manier van werken resulteert in tentoonstellingen, boeken, boekmodellen en unieke posteredities. In mijn fotografisch werk zoek ik niet naar een vorm waarbij ik door middel van narratieve elementen commentaar aan beelden toevoeg; maar naar beelden die in alle stilte dermate gelaagd zijn; dat zij in hun helderheid zélf dit commentaar worden.”

www.stephankeppel.com