Ruben Abels

Ruben Abels heeft een artistiek publieke praktijk. De verschillende praktijken, de kunstenaarspraktijk, de docentpraktijk en de social designpraktijk hebben als kenmerk het versterken van de autonome positie van toeschouwers, makers, participanten en deelnemers.
De praktijk is gericht op het onderzoek naar de agonistische publieke* en democratische ruimte. Autonomie is een essentieel aspect van de democratische samenleving. Het kenbaar –durven– maken van eigen opvattingen, zonder angst voor de intimiderende aanwezigheid van ‘The Big Other’.
 suspended
Artistic action research practice – Stichting DesignArbeid
Deze praktijk is een artistic action research practice. Middels artistieke interventies onderzoekt Ruben Abels autonomie van zowel makers als toeschouwers in relatie tot de publieke ruimte.
In het onderzoek Alternatieve Realiteiten onderzoekt Abels samen met Iris Vetter de impact van Artistieke Interventies. In 2020 voeren zij 12 artistieke interventies uit rondom Plein 40/45.
Dit onderzoek voeren zij uit i.s.m Het lectoraat Performatieve Maakprocessen van de HKU (Nirav Christov) en het Lectoraat Image in Context van academie Minerva (Anke Coumans)
 07_Iwantlikes
Teaching practice
Ruben Abels is als docent verbonden aan verschillende Kunstacademies. Hij onderwijst o.a.in peer-educatie trajecten. Daarbij onderzoekt hij hoe samenwerkingsverbanden en reflectie processen binnen onderwijsomgevingen kunnen bijdragen aan een versterking van de autonome positie en attitude van Kunstacademie studenten.
De lessen en workshops rondom social design worden gegeven vanuit de Vlugt. Studenten van ArtEZ en van de HKU hebben in Amsterdam West creatieve businessmodellen onderzocht en voorgesteld aan bewoners en een groep studenten heeft binnen de lessen van Ruben Abels samengewerkt met Ondertussenamsterdam (LimaLimo)
Het jaarlijkse weekseminar artistieke interventies als onderdeel van de social designpraktijk worden gegeven vanuit Broedplaats de Vlugt.
deandergim4
Social design practice -DesignArbeid
Binnen de socialdesignpraktijk van Stichting DesignArbeid worden – artistieke– participatieve processen ontwikkeld die bijdragen tot een autonome attitude en economische of politieke participatie. De projecten en kennis die binnen deze praktijk is ontwikkeld resulteerde afgelopen jaar aan deelname aan de nieuwe onderzoeks –en adviesgroep opendestad.nl. Architecten, urbanplanners, placemakers, socialdesigners en onderzoekers van de UVA en de HVA onderzoeken en adviseren gemeenten en bedrijven over implementatie van democratie principes in participatieve processen binnen de stadsontwikkeling.
*Chantal Moeffe