Geschiedenis

Voor De Vlugt een broedplaats werd, werd het gebruikt door leraren en leerlingen van het Nova Esprit College. De ontstaansgeschiedenis van pand en de naam reiken echter verder dan dat:

Het gebouw werd in 1967 opgeleverd als huishoud- en technische school. Deze werd gebouwd in opdracht van de Dienst Publieke Werken. Boven de entree van het pand is een uniek bakstenen tableau van spelende kinderen te zien. Dit is gemaakt door kunstenaar en hoogleraar Harry op de Laak.

De Vlugt was indertijd een revolutionair en nieuw type school: een gebouw in een H-vorm dat licht en kindvriendelijk moest zijn. De meeste scholen bestonden toen uit lange donkere gangen en sombere trappenhuizen, maar na de Tweede Wereldoorlog ontstond een nieuwe visie over spelend leren. H-gebouwen hebben in de ene poot klaslokalen met zeer veel ramen om zoveel mogelijk daglicht te vangen. In de andere poot zijn ruimtes met een openbaar of actief doel, zoals gymnastieklokalen en een aula.

In de Westelijke Tuinsteden staan veel H-scholen. De visie sluit dan ook aan bij de filosofie van het Algemeen Uitbreidingsplan Amsterdam. Dat plan, ontworpen door Theo van Lohuizen en Cornelis van Eesteren, ambieerde licht, lucht en ruimte voor bewoners. Woongenot in de openbare ruimte, zoals goede wegen en veel groen stonden voorop. De Westelijke Tuinsteden herrezen in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. Slotermeer is de eerste wijk die werd gebouwd naar de visie uit het plan.

Vernoemd naar een burgemeester
De nieuwe straten in Slotermeer werden vernoemd naar belangrijke personen uit de Nederlandse geschiedenis. Alle hoofdstraten dragen de naam van een burgemeester. Willem de Vlugt werd in 1921 burgemeester van Amsterdam. Hij was lid van de Anti Revolutionaire Partij die onder meer streed voor de gelijkstelling van het openbaar en bijzonder onderwijs. Na de Februaristaking in 1941 werd burgemeester De Vlugt door de Duitsers uit zijn functie gezet.