ACTUEEL (page 5)

Banninck de Cocq Penning voor Jaap Draaisma

jaap
Jaap Draaisma (1955, Nederland)

Tijdens de manifestatie “Verder met de Amsterdamse Broedplaatsen” op 6 maart, werd door vertrekkend wethouder Maarten van Poelgeest de Frans Banninck Cocq penning uitgereikt aan Jaap Draaisma, directeur van Urban Resort. De Frans Banninck Cocq penning wordt toegekend aan diegenen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam gedurende een periode van ten minste twaalf jaar. Jaap ontving de penning voor zijn 30 jaar lange inzet voor de Amsterdamse subcultuur.

De afgelopen 30 jaar heeft Jaap Draaisma in verschillende rollen zijn bijdrage geleverd aan het vormgeven van die bruisende stad. Als activist, als adviseur en ook een periode als ambtenaar. De afgelopen jaren is hij ondermeer betrokken geweest bij vrijplaatsen/broedplaatsen als Ruigoord, de NDSM-werf en OT 301.

In 2006 was hij een van de oprichters van Urban Resort, waar hij sindsdien als directeur nauw bij betrokken is. Inmiddels heeft hij met Urban Resort 8 broedplaatsen van de grond getrokken, waaronder het inmense Volkskrantgebouw (www.urbanresort.nl). Read more »

Uitnodiging verkiezingsdebat 3 maart

78747-527-296

Wij nodigen alle huurders en relaties van Urban Resort uit voor een verkiezingsdebat over leegstaand gemeentelijk vastgoed op maandag 3 maart as.  om 20 uur in Pakhuis de Zwijger. In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen (op19 maart as.) organiseert Urban Resort, in samenwerking met De Vrije Ruimte, De Culturele Stelling, Lokale Lente en Pakhuis de Zwijger op maandag 3 maart een debat in De Zwijger, toegespitst op het gemeentelijk vastgoed. Zie voor meer info de website van Pakhuis de Zwijger.

Van alle politieke partijen zijn kandidaten uitgenodigd om met ons in debat te gaan over het leegstaand gemeentelijk vastgoed. De afgelopen jaren zijn al diverse leegstaande gemeentelijke panden beschikbaar gekomen voor broedplaatsen, waardoor  Urban Resort de broedplaatsen HW10, De Vlugt en Wijk 7 kon realiseren. Maar er staan nog steeds gemeentepanden leeg terwijl er een enorme vraag is naar ruimte voor broedplaatsen en andere culturele, sociale en maatschappelijke initiatieven. Het nieuw te kiezen gemeentebestuur zal moeten bepalen hoe ze hier mee omgaat, ook in het licht van verminderde subsidies. In het debat willen we de toekomstige gemeentebestuurders oproepen om zich nu reeds uit te spreken voor het beschikbaar stellen van leegstaand gemeentelijk vastgoed voor maatschappelijke initiatieven, waaronder natuurlijk ook broedplaatsen.

Iedereen is van harte uitgenodigd voor dit politieke debat.

Read more »

Nieuwe buurthuis van Zina: Stadsschouwburg Amsterdam

zina

Na maanden van werven, ontmoeten, verenigen en repeteren zijn we geland! De eerste 100 wijkbewoners hebben de eerste schouwburg beslapen in het kader van De Oversteek. Dit gebeurde op 9 februari in Amsterdam tijdens de première van Dantons dood. Tot en met volgende week overnacht de roedel in de Stadsschouwburg Amsterdam Daarna volgen Den Bosch, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven en Maastricht in rap tempo! Onze wijkbewoners zien neerdalen? Check hier de speellijst!

Volkskrant : ‘Simons kan uitpakken met zwaar teksttoneel waaraan het Duitse volk gewend is. In Amsterdam waren er tegenkrachten: Roosen met haar ongebreidelde passie, Versweyveld met zijn transparante decor, acteurs die geen tekstmachines willen zijn, maar toneelspelers.’

‘Het buurthuis wordt […] het Tahrirplein, het Plein van de Hemelse Vrede, het Malieveld. En het asielzoekerscentrum, een Vogelaarwijk, het vluchtelingenkamp – alles komt in deze overrompelende finale samen.’

Read more »

Goof vrijwilliger van het jaar 2013

SONY DSCGoof Schönberg is een boom van een vent, letterlijk en figuurlijk! Daarom heeft de deelraad van Nieuw-West hem de Boom van Verdienste uitgereikt.

Goof won deze prijs voor vrijwilliger van het jaar 2013 vanwege zijn inzet als vrijwilliger bij het Van Eesterenmuseum. Naast het gidsen van bezoekers door het buitenmuseum, zorgt hij voor het praktische reilen en zeilen van het binnenmuseum. Hiernaast zet hij zich ook elders belangeloos in voor het stadsdeel, door bijvoorbeeld computercursussen te geven. Het Van Eesterenmuseum en broedplaats De Vlugt zijn erg trots. Een jaar geleden werd hij overigens ook al genomineerd, maar nu is hij toch echt dé vrijwilliger van Amsterdam Nieuw-West. Hij krijgt een eigen boom in het Sloterpark. Gefeliciteerd, en driewerf hoera!

Read more »

Manifestatie Heilige Huisjes – Van Eesterenmuseum

Tentoonstelling, excursies en gesprekken over het hergebruik, architectuur en geloven in Amsterdam Nieuw-West

heilige_huisjes

Van 22 januari t/m 21 juni 2014 presenteert het Van Eesterenmuseum in het Amsterdamse kader van de religieuze stad ‘Heilige Huisjes’. Heilige Huisjes is een manifestatie die bestaat uit een nieuwe tentoonstelling, speciale excursies, diverse gesprekken en bijeenkomsten over het hergebruik, architectuur en geloven in Amsterdam Nieuw-West.

Officiële opening 23 januari
De officiële opening van de manifestatie en nieuwe tentoonstelling is op donderdag 23 januari van 16.30 tot 18.00. Tijdens de opening zal Jo Barnett van Berger Barnett Architecten vertellen over het Catharinacomplex in Slotermeer, over de bijzondere vormgeving hiervan en het toekomstbestendig maken van het complex. U kunt zich aanmelden voor de opening via info@vaneesterenmuseum.nl. De tentoonstelling Heilige Huisjes is vanaf 24 januari open voor het grote publiek.

Tentoonstelling
In de tentoonstelling wordt stil gestaan bij de invloed van de verzuiling en de wijkgedachte op de ruimtelijke inbedding van kerkgebouwen. Ook zijn alle geloofshuizen in Nieuw-West in kaart gebracht en voorzien van symbolen die op kaart het soort geloof, type gebouw, sloop, hergebruik of nieuwbouw aangeven en is er speciale aandacht voor het Catharinacomplex. Naar dit complex is door Berger en Barnett Architecten een uitvoerige studie gedaan waarbij de bijzondere ‘Bossche School’ vormgeving van het complex is ontleed. Het historisch onderzoek vormt de basis voor een mogelijk toekomstplan van het complex.

22 januari Van Eesterengesprek #30
De maandelijkse Van Eesterengesprekken starten in 2014 – het jaar van de religie – met het drieluik over religie en religieus erfgoed in naoorlogse wijken. Op woensdag 22 januari wordt tijdens het Van Eesterengesprek #30 de grotere context behandeld: de religieuze stad in de 20e eeuw. Hierbij wordt speciaal ingegaan op religieuze gebouwen in de naoorlogse stadswijken zoals de Westelijke Tuinsteden, het huidige Amsterdam Nieuw-West. De gastspreeksters zijn Judikje Kiers, directeur Bijbels Museum & Ons’ Lieve Heer op Solder
en Marisa Melchers, die als zelfstandig architectuurhistoricus promotieonderzoek doet naar moderne Nederlandse kerkarchitectuur. Meer info.

25 januari Fietsexcursie Heilige huisjes toen, nu & in de toekomst
Zaterdag 25 januari vindt de fietsexcursie onder begeleiding van kunstenaar Rob Loos en architectuur- historicus Jasmin Šporer plaats. Vanaf het Van Eesterenmuseum gaat de excursie langs het Catharinacomplex, de Olijftak, de Ontmoeting en de Lourdeskerk. Deze kerken, uit de periode 1945-1960, zijn prachtige voorbeelden van nieuw ruimtelijk inzicht. Meer info.


Foto: De Hoeksteen, 1963

Nieuwe wijk, nieuwe kerken
De kerkgebouwen in Amsterdam Nieuw-West vertellen het verhaal over de totstandkoming van dit wederopbouwgebied in het sterk verzuilde Nederland van na de WOII. Cornelis van Eesteren en zijn tijdgenoten waren ervan overtuigd dat de nieuwe wijken van de Westelijke Tuinsteden het sociale en culturele leven zouden verbeteren. De kerken kregen binnen deze wijkgedachte een belangrijke rol.

Read more »

ACTA-gebouw en Urban Resort

actagebouw

Het hoofdkantoor van Urban Resort verhuist vanaf 10 januari 2014 naar het ACTAgebouw. Wij houden een bijkantoor aan in het Volkskrantgebouw.

Hoofdkantoor:

ACTAgebouw
Louwesweg 1
1066 EA Amsterdam
020 6937575

Bijkantoor:

Volkskrantgebouw
Wibautstraat 150
1091 GR Amterdam
020 6937575

Beste relatie van Urban Resort,

Na een intensieve verbouwing is het 2e deel van het ACTAgebouw eind 2013 gereed gekomen voor gebruik. Het ACTAgebouw is nu één van de grootste broedplaatsen van Amsterdam met binnenkort een café, restaurant en cultureel podium. Een feestelijke opening van de broedplaats volgt later in 2014.

De broedplaats ‘Volkskrantgebouw’ krijgt een nieuwe invulling; vanaf april 2014 opent hier het Volkshotel met co-working spaces en club/restaurant. Urban Resort blijft het beheer doen van de broedplaats en zal een nieuwe samenwerking aangaan met deze andere functies.

Read more »

22 januari: De religieuze stad in de 20e eeuw

Duif

22 januari: Van Eesterengesprek #30: De religieuze stad in de 20e eeuw

De maandelijkse Van Eesterengesprekken starten in 2014 – het jaar van de religie – met het drieluik over religie en religieus erfgoed in naoorlogse wijken. Op woensdag 22 januari wordt tijdens het Van Eesterengesprek #30 de grotere context behandeld: de religieuze stad in de 20e eeuw. Hierbij wordt speciaal ingegaan op religieuze gebouwen in de naoorlogse stadswijken zoals de Westelijke Tuinsteden, het huidige Amsterdam Nieuw-West. De gastspreeksters zijn Judikje Kiers, directeur Bijbels Museum & Ons’ Lieve Heer op Solder
en Marisa Melchers, die als zelfstandig architectuurhistoricus promotieonderzoek doet naar moderne Nederlandse kerkarchitectuur.

Van ‘t Mirakel tot moskee
Met Judikje Kiers gaan we terug naar het jaar 1345 waarin het Mirakel van Amsterdam plaats vond. Het was de periode van pelgrims en religie dat hand in hand gaat met handel en hoerenlopen. Met sprongen door de eeuwen wordt het veranderd religieus landschap van Amsterdam verwoord en in beeld gebracht.

De 20e eeuw laat, enerzijds, een sterk ontzuild Amsterdam achter. Wat te doen met de vele kerkgebouwen waarvan de functie vervalt? Anderzijds maakt de islam, met de komst van Noord-Afrikaanse en Turkse gastarbeiders eind jaren 60 van de vorige eeuw, een onstuimige groei mee. Naast de eind 19e eeuwse woonwijken, treffen we deze ‘exotische’ godsdienst vooral aan in de Westelijke Tuinsteden. Welke invloed heeft de islam op de samenleving? Integreert deze ‘zuil’ enigszins met het oer-Hollandse sediment van de stad Amsterdam? Passen al deze verschillende geloven zich naadloos aan in het multiculturele klimaat dat Amsterdam heeft gevormd sinds het middeleeuws Mirakel? 

Read more »

25 januari: Fietsexcursie Heilige huisjes in West

 
Kerk De Ontmoeting in 1963

  • De fietsexcursie wordt in het Van Eesterenmuseum ingeleid door Rob Loos. Hij verteld vooraf in 25 minuten over de te bezoeken kerken, stedenbouw, kunst en toont beelden met power point.
  • Het betreden van godshuizen vraagt om gepaste kleding te dragen. Fotograferen in de kerken voor persoonlijk gebruik is toegestaan. Foto’s voor publicaties en op het internet niet.

Gidsen: Rob Loos / Jasmin Šporer
Datum: zaterdag 25 januari
Tijd: 14.30 uur
Vertreklocatie: Van Eesterenmuseum, Burgemeester de Vlugtlaan 125
Kosten: € 7.50 (alleen pinnen)
Aanmelden: rondleiding@vaneesterenmuseum.nl ovv Kerken

Read more »

Wil jij de OVERSTEEK maken…

nieuws-oversteek-maken

…en het PODIUM veroveren van je eigen STAD?
Onder leiding van wijkrevolutionair Adelheid, trekken we vanuit jullie wijken naar het podium van de schouwburg, om ons in de voorstelling ‘Dantons dood’ te nestelen, van Toneelgroep Amsterdam, regie Johan Simons.
We verblijven op het podium en zijn daar wie we zijn: onszelf. Want de stadsschouwburg is ook een plek, een woning, een enorm buurthuis om in te verblijven! Als de tekst gespeeld is rollen wij onze matras en slaapzak uit. We laten ons in slaap wiegen door de schouwburgdirecteur! De volgende ochtend worden we wakker en zitten aan, aan een groots verbroederingsontbijt. Wij zijn met elkaar.

Read more »

Zina: Trainers emotioneel lichaamswerk

nieuws-nieuwe-trainers-EL

Met grote trots presenteren Myriam Sahraoui en Jale Simsek 6 gloednieuwe trainers Emotioneel Lichaamswerk. Malika, Hayal, Najima, Hakima, Nadia en Sevil  gaan in 2014 deze workshop geven aan vrouwen op verschillende plekken in Amsterdam. O.a. bij Vrouw & Vaart in Osdorp en in Broedplaats De Vlugt, onze eigen thuisbasis in Slotermeer. Informatie over de workshops volgt binnenkort.

Eind november sloten zij hun trainerscursus af tijdens een openbare workshop. Zij gaven les aan 16 vrouwen voor wie Emotioneel Lichaamswerk onbekend is. Ze zorgden voor een open en veilige plek en aan het eind vertelden de deelnemers dat het “confronterend” was, “ontspannend”, “fijn om gezamenlijk te dansen” en “lekker om los van elkaar te bewegen”.

Read more »

Mind the Map & Alternative Exactitudes by Kunstlicht

Kunstlicht presents: Mind the Map & Alternative Exactitudes
Launch and opening: 19 December 2013, 20:00 P////AKT Platform for Contemporary Art, Amsterdam

Kunstlicht investigates the remarkable renaissance of the map in visual arts with a publication and an exhibition.

mindthemap

The launch of Mind the Map will coincide with the opening of Alternative Exactitudes on 19 December at  P/////AKT platform for contemporary art, Amsterdam. Featuring:  Annesas Appel, Lado Darakhvelidze, Luc Deleu/T.O.P. Office, Tim Hollander, Gert Jan Kocken, Jean Bernard Koeman, Julio Pastor, Caterina Pecchioli, Elian Somers, Adrien Tirtiaux, and Sofie Van der Linden. During the opening there will be a lecture by Robert Verhoogt and a performance by Pia Louwerens.
Read more »

Stichting Raspoetin

Stichting Raspoetin zal opnieuw de opmaat naar de langste nacht vieren met dit keer een evenement van 3 avonden in de voormalige Sint Jozef kerk aan de Eric de Roodestraat in Bos & Lommer.

Een evenement waaraan tot nu toe een 22-tal kunstenaars uit binnen-& buitenland deelnemen die een uiterste diversiteit aan beeld in bewogen & bevroren staat zullen vertonen.


In een voorlopig programma zullen oa installaties/presentaties & voordrachten/optredens & film&videovoorstellingen te zien & horen zijn van onder meer:


Koreaanse kunstenares Go-Eun Im (sangcheon 1981) die met de bosnische kustenaar Igor Sevcuk (banja luka 1972) een gezamenlijk videowerk zal presenteren.De amerikaanse dichter Larry Kearney (brooklyn 1943) zal een van zijn zeldzame voordrachten verzorgen, in ieder geval op de avond van een van zijn favoriete films: “werckmeister hármoniák” van Bela Tarr die op de zaterdag in een 35mm kopie vertoond zal gaan worden!
Uit antwerpen zal Bart Prinsen (antwerpen 1969) ons verrassen met een nieuwe installatie van 4 diaprojektoren met beelden uit een verlaten slachthuis & zal ook de amsterdamse fotograaf Marnix Carpentier Alting (‘s gravenhage 1957) een werk installeren met diaprojektoren.
De australische violist Jacob Plooij (adelaide 1973) zal een muzikale vlucht installeren waarin de viool een vlucht maakt & de ruimtelijke werking van de kerk zal verkennen & die als slotakkoord aan het eind van de explositie aan duidelijkheid niets te wensen over zal laten: ‘vluchten kan niet meer….’

Het turkse koor “GEZI symphony” zal op de donderdagavond haar strijdliederen ten gehore brengen & de 15-jarige turkse Deniz Tumanbay (istanbul 1998) zal opnieuw de explositie avonden met haar cello introduceren zoals ook de engelse improvisatie gitaristAlfredo Genovesi (london) zeker bijdragen leveren zal in samenspraak met de vertoonde werken…