• Tentoonstelling: Zeven internationale studenten van de Academie van Bouwkunst geven hun visie op Nieuw-West

  lichtluchtruimte_vanEesterenStudenten van de Academie van Bouwkunst in Amsterdam, werkten in het najaar van 2014 aan een eigen visie op verschillende openbare ruimtes en de vernieuwing van het woningbestand in Amsterdam Nieuw-West. Ze werkten die visie uit in praktisch uitvoerbare plannen, met het doel om een bijdrage te kunnen leveren aan nieuwe, kansrijke, aantrekkelijke en duurzame stedelijke sferen in het stadsdeel. Het Van Eesterenmuseum maakte een selectie uit de plannen en toont nu zeven ontwerpen aan het publiek. De plannen hebben achtereenvolgens betrekking op hernieuwde inrichtingen van parken, landschappen, straten en pleinen, op de herontwikkeling van bedrijfsruimten, portiek-etageflats, binnenhoven én op klein- en grootschalig collectief en particulier opdrachtgeverschap. Nieuw-West, ook bekend als de Westelijke Tuinsteden van Amsterdam, is in korte tijd tot stand gekomen. De hoofdlijnen van het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP) waren al in 1935 vastgesteld, maar de woonwijken van Nieuw-West met wel meer dan 40.000 huizen, kwamen pas na de Tweede Wereldoorlog tot stand. In minder dan 20 jaar kwam er voor de stad Amsterdam een compleet nieuw leefgebied bij. In het internationale discours over stadsontwikkeling werd het Algemeen Uitbreidingsplan, waaronder Nieuw-West, al snel een veelbesproken onderwerp. Het plan was in tegenstelling tot eerdere ontwikkelde stedelijke gebieden, ontworpen op basis van rationaliteit en wetenschappelijke analyse. Er werd geëxperimenteerd met een scheiding van functies, met nieuwe verkavelingsvormen, met woningplattegronden en bouwconstructies. Een aanpak die nog niet eerder op die schaal had plaatsgevonden. Nu, vijftig jaar later, stelt het gebied ons voor nieuwe opgaven. De principes uit de begintijd worden nog altijd gewaardeerd, maar er is ook behoefte aan heroverweging. Levert de radicale functiescheiding wel een aantrekkelijke stedelijke sfeer op? Is er voldoende massa als draagvlak voor aantrekkelijke stedelijke voorzieningen? Biedt de variatie in soorten woningen nog voldoende keuzemogelijkheden voor verschillende bevolkingsgroepen? Deze vragen zullen steeds gesteld worden en het is de taak van een nieuwe generatie architecten, stedenbouwkundig ontwerpers en planologen om hiervoor passende antwoorden te bedenken. De tentoonstelling Licht, Lucht & Ruimte ontmoet generatie Y in samenwerking met de Academie van Bouwkunst Amsterdam, is van 15 mei tot en met 27 juni in het museum te zien. Openingstijden Vrijdag & zaterdag 13:00 – 17:00 uur Elke eerste zondag van de maand 13:00 – 17:00 uur

  3 t/m 15 juni | NIET MEER ZONDER JOU | FOTO EXPOSITIE BIJ DE TRAMHALTES

  zina_fotoexpoIk zal niet doen wat je zegt. Ik zal mijn eigen pad volgen en terwijl ik dat doe,
  zal ik me niet laten verstoten. Ik zál anders zijn, maar Niet Meer Zonder Jou.”
  Niet Meer Zonder Jou bestaat uit een foto-expositie in de openbare ruimte en een voorstelling. Over schurende, huiverige, soms angstige én dierbare ontmoetingen tussen een lid van de traditionele moslimgemeenschap en een meer vrijgevochten familielid.
  In de voorstelling wordt een openbaar gesprek gevoerd tussen een moeder, Havva Oral (67), en haar dochter, Nazmiye Oral (46), over dat waar in het gezin niet over gesproken werd. Hoe kan ik weglopen als mijn benen niet van mij zijn? En hoe plavei ik de weg terug? Want ik heb recht op mijn plek in het gezin. 
  Fotograaf Çiğdem Yüksel (26) herkende zich in het proces van Nazmiye, in haar dilemma. Dit inspireerde haar om een portretserie te maken. 20 Personen uit de gemeenschap waren bereid de Niet Meer Zonder Jou-ontmoeting voor de camera van Cigdem te laten plaatsvinden met een familielid of naaste. Dit heeft geleid tot een unieke foto-expositie in de openbare ruimte.
  Van 3 t/m 15 juni hangt deze foto-expositie in tramhokjes door de stad Amsterdam.
  De plattegrond met de exacte locaties is vanaf 3 juni op nietmeerzonderjou.nl te downloaden. Pak een tram of wandel een route met de plattegrond of JCDecaux app.  (inlog 52060 | wachtwoord dii34aqy).