Westside Slotermeer

Westside Slotermeer is een uniek samenwerkingsverband tussen bewoners en bewonersorganisaties met als doel het stimuleren van talenten van buurtbewoners. Deze talentontwikkeling is gericht op kunst, cultuur, leren en sociaal ondernemen. De leden organiseren verschillende activiteiten in café Westside. Café Westside draait geheel op vrijwilligers en biedt ondersteunende horeca aan de coöperatie. Kijk voor meer informatie over Westside, de programmering en contactgegevens op: www.westsideslotermeer.nl of op de facebookpagina12510503_1112750722102610_4683380076208312626_n (1)!