• Rondleiding – Van huishoudschool tot creatieve broedplaats De Vlugt

  Vrijdag 25 april / 30 mei / 27 juni Screen shot 2014-04-10 at 21.48.27 Stap met een rondleiding en borrel in de wereld van de creatieve broedplaats De Vlugt aan de Burgemeester de Vlugtlaan in Amterdam Slotermeer. Een gids van het Van Eesterenmuseum, het museum over het ontstaan van de wijk en gevestigd op de begane grond, neemt je mee terug naar de tijd dat het gebouw in 1968 werd geopend als huishoud- en nijverheidsschool voor meisjes. Het bakstenen tableau 'schoolfiguren' boven de entree, de gymzaal en de typische schoolarchitectuur doen hier nog aan herinneren. Vervolgens laat beheerder Urban Resort zien hoe het gebouw in 2010 is getransformeerd tot vitale broedplaats die de Vlugt nu is. De scholieren maakten plaats voor kunstenaars, makers en andere creatieven, bij wie we in het atelier een kijkje nemen. Oud-docenten en scholieren vullen de rondleidingen aan. De rondleiding van ongeveer een uur start in het Van Eesterenmuseum en eindigt bij de galerie van KunstWest, waar de vrijdagmiddagborrel wacht. Ook is het mogelijk van 15:00-16:00 een bezoek te brengen aan de jaren 50 museumwoning, om de hoek van de broedplaats. Datum: vrijdag 25 april / 30 mei / 27 juni Vertrektijd: 16:00 uur Vertreklocatie: Van Eesterenmuseum, De Vlugtlaan 125 Extra: bezoek aan de jaren 50 museumwoning, om de hoek van de broedplaats Kosten: € 7,50 (Incl. drankje en bezoek aan de museumwoning. Alleen pinnen) Aanmelden: info@vaneesterenmuseum.nl o.v.v. Rondleiding De Vlugt + datum Meer info www.vaneesterenmuseum.nl www.urbanresort.nl Vlugt 3 Broedplaats De Vlugt BdV Noodlokaal Atelier BdV Lampen  rondleiding2 Rondleiding door De Vlugt en naar Museumwoning Van Eesteren A Museumwoning, interieur. Foto: Thomas Heere

  Open Brief aan de formateurs van het nieuwe bestuurscollege van Amsterdam

  gemeente Amsterdam, 9 april 2014

  Geef leegstaande gemeentepanden aan maatschappelijke initiatieven

  Wij roepen u op om in het bestuursakkoord de aanpak van leegstand hoog op de agenda te zetten en een passage op te nemen waarin u afspreekt om leegstaande en leegkomende gemeentepanden ter beschikking te stellen aan maatschappe-lijke initiatieven. Laat zien dat de gemeente het voortouw neemt in de aanpak van leegstand en benut deze om nieuw elan in de stad te krijgen. Zet zo de eerste stappen voor de uitvoering aan het Actieplan Leegstand van D66 en het voorstel van een Leegstandspool van GroenLinks. Een flink aantal gemeentepanden staat al jaren leeg, of grotendeels leeg, en dat worden er de komende jaren steeds meer. Zet in deze panden geen antikraak of leegstandsbeheer, maar stel ze ter beschikking aan maatschappelijke initiatieven. Doe dit in elk geval met gemeentepanden met een maatschappelijke bestemming. Op die manier kan het wegvallen van buurthuizen en het teruglopen van subsidies voor zorg, ouderen, welzijn, sport en cultuur (deels) opgevangen worden. Geef de leegstaande gemeentepanden de functie van kweekvijver waar nieuwe maatschappelijke initiatieven kunnen opbloeien. Ze zullen werk scheppen en maatschappelijke meerwaarde genereren door onderdak te bieden aan sociale, culturele en zorg initiatieven, startende creatieve ondernemers, sociale wijkondernemingen, zzp-ers en kunstenaars. Doe het snel. Zorg voor zo weinig mogelijk bureaucratische drempels. Veel communities vormen zich pas in de praktijk. De snelheid waarmee panden een nieuwe invulling krijgen zal bepalend zijn voor het succes. Voor de zomer 2014 kunnen de eerste panden feestelijk geopend worden. Laat de groep gas, water en licht betalen en voor een goed beheer en onderhoud van het pand zorgen. Spreek een gebruiksperiode af en onderzoek in die periode (bij succes en bijvoorbeeld met steun van Bureau Broedplaatsen) of het pand ook op langere termijn aan de groep verhuurd of verkocht kan worden, op basis van maatschappelijke meerwaarde. openletter Open Brief Amsterdam (pdf) In de komende weken zullen de initiatiefnemers en betrokken organisaties – in nauwe samenwerking met enkele ambtenaren – komen tot een uitgewerkt voorstel om het plan op korte termijn praktisch ten uitvoer te kunnen brengen. Wij benutten hierbij de ervaring die de afgelopen 15 jaar met broedplaatsen is opgedaan. Een intiatief van: Urban Resort, de Vrije Ruimte, Lokale Lente, Culturele Stelling van Amsterdam, Stipo Waarbij aangesloten de volgende sociale ondernemingen en vrije culturele ruimten: Lokale Lente: Noorderparkkamer en Noorderpark Trust (Volewijck Noord), Meevaart (Indische Buurt, Oost), MidWest (De Baarsjes, West), Ik Geef om de Jan Eef (De Baarsjes, West), Tugela85 (Transvaalbuurt, Oost), Lucas Community (Wildemanbuurt, Nieuw-West), Samen Krachtig Plan van Gool (Plan van Gool, Noord), Heesterveld Creative Community (Heesterveld, Zuidoost), Casa Jepie Makandra (Holendrecht, Zuidoost), Samen Ondernemen (Slotervaart, Nieuw-West), The Bookstore (Kolenkitbuurt, West), Garage Notweg (Wildemanbuurt, Nieuw-West), Talentenhuis (Meer en Vaart, Nieuw-West), Buurtonderneming De Serre (Osdorp, Nieuw-West), IJburg droomt, IJburg doet (IJburg, Oost), HW10 (Slotervaart, Nieuw-West), Cruquius Gilde (Oost), De Driehoek (Het Blauwe Zand, Noord), Gouden Handen (Bos en Lommer, West), Multibron (Venserpolder, Zuidoost), Wijkonderneming Hofgeest (H-Buurt, Zuidoost)   Culturele Stelling van Amsterdam: Tolhuistuin, Ruigoord, Nieuw en Meer, 1800 Roeden, ADM, Bajesdorp, Buurtboerderij, Heesterveld, Het Domijn, Fort Vijfhuizen, Forteiland Pampus, Het Veem, Krux, NDSM-Werf, De Valreep, OT301, Plantage Doklaan, Rijkshemelvaart, Schijnheilig, Slangenpand, Tetterode, Villa Friekens, Zaal 100   Contactpersonen: Jaap Draaisma, jaap@urbanresort.nl, 06-12287013 Simon van Dommelen, mail@simonvandommelen.nl, 06-45350698 De Vrije Ruimte – actiegroep voor vrijplaatsen Urban Resort – ontwikkelt en runt broedplaatsen Lokale Lente – netwerk van lokale initiatieven en wijkondernemingen De Culturele Stelling – netwerk van culturele vrije ruimtes Stipo – heeft leegstandsbureau Tussentijd Rotterdam opgezet

  Open Atelier Patula Berm – 12, 19, 20 en 21 april

  uitnodiging_PatulaBerm Open Atelier Patula Berm  - 12, 19, 20 en 21 april

  Artikel in vakblad Fjoezz over Patula Berm

  artikel_Fjoezz >>Klik hier voor het hele artikel