• Uitnodiging verkiezingsdebat 3 maart

  78747-527-296 Wij nodigen alle huurders en relaties van Urban Resort uit voor een verkiezingsdebat over leegstaand gemeentelijk vastgoed op maandag 3 maart as.  om 20 uur in Pakhuis de Zwijger. In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen (op19 maart as.) organiseert Urban Resort, in samenwerking met De Vrije Ruimte, De Culturele Stelling, Lokale Lente en Pakhuis de Zwijger op maandag 3 maart een debat in De Zwijger, toegespitst op het gemeentelijk vastgoed. Zie voor meer info de website van Pakhuis de Zwijger. Van alle politieke partijen zijn kandidaten uitgenodigd om met ons in debat te gaan over het leegstaand gemeentelijk vastgoed. De afgelopen jaren zijn al diverse leegstaande gemeentelijke panden beschikbaar gekomen voor broedplaatsen, waardoor  Urban Resort de broedplaatsen HW10, De Vlugt en Wijk 7 kon realiseren. Maar er staan nog steeds gemeentepanden leeg terwijl er een enorme vraag is naar ruimte voor broedplaatsen en andere culturele, sociale en maatschappelijke initiatieven. Het nieuw te kiezen gemeentebestuur zal moeten bepalen hoe ze hier mee omgaat, ook in het licht van verminderde subsidies. In het debat willen we de toekomstige gemeentebestuurders oproepen om zich nu reeds uit te spreken voor het beschikbaar stellen van leegstaand gemeentelijk vastgoed voor maatschappelijke initiatieven, waaronder natuurlijk ook broedplaatsen. Iedereen is van harte uitgenodigd voor dit politieke debat.

  Herontwikkeling #5: Stop gemeentelijke leegstand

  Politiek debat n.a.v. voorstel van maatschappelijke initiatieven tegen leegstand. MidWest

  Veel gemeentepanden staan leeg of worden nauwelijks benut. Nog veel meer panden met een “maatschappelijk bestemming” komen de komende jaren leeg te staan. Stop de leegstand en benut deze panden voor maatschappelijke initiatieven. Tal van sociale en culturele groepen, kunstenaars, wijkondernemingen, initiatiefnemers, buurtgroepen, sportgroepen zoeken een pand. Vier belangenorganisaties voor bottom-up initiatieven roepen het nieuwe gemeentebestuur op: geef hen letterlijk die ruimte om hun sociaal-maatschappelijke doelen te verwezenlijken. Subsidiegeld is er nauwelijks meer: stel daarom panden ter beschikking. Drie initiatiefnemers laten zien hoe met weinig middelen en grote betrokkenheid uit de omgeving een aanzienlijke maatschappelijke meerwaarde wordt gegenereerd. Zij hebben slimme wegen gevonden om gemeentelijk vastgoed tot ontwikkeling te brengen. Vele andere panden wachten onnodig lang op herbestemming of worden nauwelijks benut. En dat terwijl tal van initiatiefnemers in de startblokken staan. De vier partijen doen een concreet voorstel voor het beschikbaar stellen van leegstaande gemeentepanden aan initiatieven met maatschappelijke betekenis en gaan daarover in debat met kandidaat raadsleden. Aanwezige kandidaat raadsleden zijn onder andere: Michiel Mulder(PVDA), Bart Vink (D66), Zeeger Ernsting (Groenlinks), Remine Alberts (SP) en Bas van Vliet (RED Amsterdam). De Vrije Ruimte– actiegroep voor vrijplaatsen De Culturele Stelling – netwerk van culturele vrije ruimtes Urban Resort – ontwikkelt en runt broedplaatsen Lokale Lente – netwerk van lokale initiatieven en wijkondernemingen Moderatie: Susanne Heering Toegang is gratis. Meld je voor dit programma aan op de website van Pakhuis de Zwijger door bovenaan deze pagina op de rode knop 'reserveer' te klikken. In de stad zijn vele plekken te vinden die vanwege hun historie of esthetische kwaliteit waardevol zijn, maar die hun oorspronkelijke functie hebben verloren en kampen met leegstand. Deze panden kunnen vanwege hun ligging en omvang vanuit een ander gebruiksperspectief nieuw leven ingeblazen worden. Omdat we om uiteenlopende redenen niet zomaar overal de sloophamer in willen zetten moeten we kijken naar slimme manieren van herontwikkeling en hergebruik. De reeks ‘Herontwikkeling’ staat in het teken van het vinden en analyseren van deze nieuwe manieren voor herontwikkeling bestaand vastgoed.

  Nieuwe buurthuis van Zina: Stadsschouwburg Amsterdam

  zina Na maanden van werven, ontmoeten, verenigen en repeteren zijn we geland! De eerste 100 wijkbewoners hebben de eerste schouwburg beslapen in het kader van De Oversteek. Dit gebeurde op 9 februari in Amsterdam tijdens de première van Dantons dood. Tot en met volgende week overnacht de roedel in de Stadsschouwburg Amsterdam Daarna volgen Den Bosch, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven en Maastricht in rap tempo! Onze wijkbewoners zien neerdalen? Check hier de speellijst! Volkskrant : 'Simons kan uitpakken met zwaar teksttoneel waaraan het Duitse volk gewend is. In Amsterdam waren er tegenkrachten: Roosen met haar ongebreidelde passie, Versweyveld met zijn transparante decor, acteurs die geen tekstmachines willen zijn, maar toneelspelers.' 'Het buurthuis wordt [...] het Tahrirplein, het Plein van de Hemelse Vrede, het Malieveld. En het asielzoekerscentrum, een Vogelaarwijk, het vluchtelingenkamp - alles komt in deze overrompelende finale samen.' Trouw : 'Tot midden in de zoveelste theoretische discussie tientallen gewone Amsterdammers van alle kleuren en geloven het toneel opstromen en bezit nemen van het podium. Alsof ze een zachte contrarevolutie plegen ten opzichte van de revolutionairen die alleen over hen praten. Het is een ingreep - die Simons samen bedacht met Adelheid Roosen voor haar project 'De Oversteek' - die raakt. Omdat de mens niet alleen een kneedbaar idee blijkt, maar vooral een wezen van vlees en bloed dat gehoord en gezien wil worden.' Lees hier de nieuwsbrief

  Goof vrijwilliger van het jaar 2013

  SONY DSCGoof Schönberg is een boom van een vent, letterlijk en figuurlijk! Daarom heeft de deelraad van Nieuw-West hem de Boom van Verdienste uitgereikt. Goof won deze prijs voor vrijwilliger van het jaar 2013 vanwege zijn inzet als vrijwilliger bij het Van Eesterenmuseum. Naast het gidsen van bezoekers door het buitenmuseum, zorgt hij voor het praktische reilen en zeilen van het binnenmuseum. Hiernaast zet hij zich ook elders belangeloos in voor het stadsdeel, door bijvoorbeeld computercursussen te geven. Het Van Eesterenmuseum en broedplaats De Vlugt zijn erg trots. Een jaar geleden werd hij overigens ook al genomineerd, maar nu is hij toch echt dé vrijwilliger van Amsterdam Nieuw-West. Hij krijgt een eigen boom in het Sloterpark. Gefeliciteerd, en driewerf hoera!