• Creatieve wijken voor een Creatieve stad

    ‘Creativiteit vind je niet in mensen, maar tussen mensen onderling’; Een bevlogen lezing van filosoof en stadsdenker Henk Oosterling leidde een boeiende dag in, die werd georganiseerd door Programmabureau de Amsterdamse Wijkaanpak. De Vlugt was op 16 september het toneel voor de conferentie: ‘Creatieve wijken voor een Creatieve stad’. De hele middag debatteerden ruim 200 mensen in meerdere klaslokalen over uiteenlopende thema’s. Onderwerpen waren onder meer ‘Talentontwikkeling en creatief ondernemerschap’ en ‘De kracht van netwerken op wijkniveau’. De middag eindigde met diverse speeches en een borrel in het Van Eesterenmuseum.